Àmbits Temàtics

De la pedra seca a la pedra viva

El patrimoni de la pedra seca caracteritza molts dels nostres paisatges rurals. El seu manteniment i restauració és vital per mantenir la funcionalitat d’aquests paisatges. Al mateix temps, tot aquest patrimoni esdevé un gran actiu per crear desenvolupament econòmic al seu voltant. Aquest desenvolupament es pot crear i es crea de maneres molt diverses.

Aquest àmbit temàtic pretén reflexionar sobre el potencial de la pedra seca per generar desenvolupament econòmic, mantenint al mateix temps la singularitat dels paisatges que conforma, centrant-se, entre altres, en els següents punts:

La pedra seca i la vinya: el paisatge

El paisatge de vinya ha estat conegut al nostre país des de temps antics. Tanmateix, la “bombolla” econòmica que va suposar la producció de vi per suplir les necessitats dels països veïns abans de l’arribada a Catalunya de la fil·loxera, va suposar una extraordinària transformació paisatgística que encara avui dia es pot constatar en la resta de tantes cabanes de vinya i murs de pedra seca perduts enmig del bosc. La crisi posterior, d’altra banda, va comportar la substitució de la vegetació tradicional per la que permetia explotar el bosc segons les noves necessitats. La vinya, la seva extensió o la seva desaparició, han anat domesticant –i encara domestiquen- un paisatge que s’hi ha adaptat amb docilitat.

En aquestes jornades es pot reflexionar sobre:

Tines, cups, trulls i altres formes de vinificació en pedra seca als països Catalans i al món

En aquesta IX Trobada es vol posar un interès especial en l’estreta vinculació entre les construccions de pedra seca i el procés de vinificació tant als Països Catalans com arreu del món. Les barraques de vinya, tines excavades a la roca, tines a peu de vinya, trulls  són un patrimoni que ens permet aprofundir en la cultura del vi i afegir el coneixement tradicional als sabers actuals. Entre d’altres, ens interessa:

Pedra seca i mon rural.

El ric patrimoni de la pedra seca ha propiciat nombrosos estudis que tenen per objectiu ajudar a entendre les característiques i els usos d’aquestes construccions. Aquests estudis sovint van més enllà dels elements construïts i tracten aspectes més intangibles dels paisatges de la pedra seca.

Aquest àmbit temàtic pretén reflexionar sobre l’estudi del patrimoni de la pedra seca, centrant-se, entre altres, en els següents punts: