Normatives

Normativa de comunicacions

Els resums de les comunicacions s’hauran d’enviar a info@tinespedraseca.cat amb l’assumpte “Comunicacions IX Trobada Pedra Seca” i seguint les següents indicacions:

 

 • Títol de la comunicació
 • Autor (Nom, cognom, adreça)
 • Filiació / Institució
 • Informació de contacte: (correu electrònic i telèfon)
 • Àmbit temàtic en el que es farà la comunicació
 • Paraules clau (Mínim 5)
 • Text del resum (Màxim 300 paraules)

 

Les comunicacions escollides disposaran d’un temps, màxim de 10 minuts per tal de ser presentades durant la IX Trobada

Segons el nombre de comunicacions acceptades es pot modificar el temps d’exposició pública, de la qual cosa s’informarà adientment”.

Un cop acceptada la comunicació, s’haurà de presentar el text amb l’extensió 4 -8 fulls de 32 línies i 70 caràcters cadascuna (20.000 caràcters com a límit)  incloses les imatges digitalitzades (resolució 300 ppp)” .

 

Normativa de posters

Cada participant podrà presentar un màxim de 3 pòsters. La mida del pòster haurà de ser A0 I disposició vertical, I haurà de contenir, com a mínim, la informació següent:

 

 • Títol
 • Autor o autors
 • Institució
 • Adreça de contacte
 • Objectius
 • Conclusions